UYSAL - DEMİRALAY
ORTAK AVUKAT BÜROSU
www.uysal-demiralay.av.tr

 

 

TÜRK CEZA KANUNU

765 SAYILI  TCK

YENİ TCK (5237 SAYILI)

- Adalet Komisyonu Raporu

YENİ TCK'NIN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMASI İLE İLGİLİ KANUN

YENİ TCK GEREKÇELERİ

ESKİ YENİ TCK MADDE KARŞILAŞTIRMASI 

İSTANBUL CUMHURİYET SAVCISI İSMAİL GÜLER TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI TCK

(08.07.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5377 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin tamamı işlenmiş ve 08.07.2005 tarihi itibari ile güncel hale getirilmiştir .)

 

CEZA  MUHAKEMESİ  KANUNU

CMUK

YENİ YASA ( CMK)

CMK GEREKÇESİ

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

647 SAYILI YASA(CİK)

YASA METNİ

GEREKÇESİ 

KABAHATLER  KANUNU 

ÇOCUK KORUMA KANUNU

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

—  Ceza  Muhakemesi  Kanununa  Göre  İl  Adlî  Yargı  Adalet  Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

—  Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

—  Cumhuriyet  Başsavcılıkları  ile  Adlî  Yargı  İlk  Derece  Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

—  Suç Eşyası Yönetmeliği

—  Ceza  Muhakemesinde  Beden  Muayenesi,  Genetik  İncelemeler  ve  Fizik  Kimliğin  Tespiti  Hakkında Yönetmelik

—  Adlî Kolluk Yönetmeliği

—  Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

 

ANA SAYFA